Stichting ADD nederland

 

 

Persbericht 10-11-2007

Aandacht tekort voor Nederlandse ADDers leidt tot ruimte gebrek

De oprichting van Stichting ADD Nederland werd in 2006 bekend gemaakt tijdens de eerste Nederlandse ADD-Dag in Almere Events Centre.

Ten opzichte van vorig jaar heeft de Stichting twee maal zoveel aanmeldingen ontvangen voor de tweede Nederlandse ADD-Dag op 15 december 2007, waardoor de organisatie helaas veel bezoekers moet teleurstellen. Zij kunnen de ADD-Dag 2007 helaas niet meemaken. Er zijn dit jaar ruim 500 aanmeldingen binnen gekomen op SADD.NL. Dit zonder enige publicatie in dag- of weekbladen. Wij hebben noodgedwongen de mogelijkheid tot aanmelden vroegtijdig moeten stopzetten.

De doelgroep schreeuwt om informatie en erkenning van hun omgeving, scholen, de hulpverlening en het bedrijfsleven. Meer inzicht in deze aandoening is in Nederland hard nodig en met onze ADD-Dag proberen we dit te bieden. Daarnaast kunnen mensen elkaar ontmoeten en ervaren hoe het is om onder soortgenoten te verkeren. Eén dag per jaar het gevoel hebben dat je niet anders, lui, vreemd, onwillig of ongedisciplineerd bent.

Nee we hebben het niet over ADHD, de lijst met verschillen tussen ADD en ADHD is zelfs groter dan het aantal overeenkomsten. We hebben het over ADD, een concentratiestoornis, die onder de verkeerde omstandigheden en onvoldoende begeleiding, een ernstige handicap vormt voor één van de grootste doelgroepen in de (geestelijke)gezondheidszorg. Bij ADD is er om te beginnen geen sprake van hyperactiviteit. We leven vaak terug getrokken, zijn vergeetachtig, doen bijna alles op het laatste moment, maar aan de buitenkant valt niets te zien. De ADDer internaliseert emoties en praat er zelden over. De ADD wordt uit schaamte verborgen gehouden, zelfs voor vrienden en familie. Het gevolg is regelmatig eenzaamheid en isolement.

ADD valt voor omstanders niet op tot de ADDer overbelast, depressief of burnout raakt en last krijgt van een ernstig minderwaardigheidscomplex. Dit door het keer op keer vallen en opstaan. Je komt steeds vaker te laat, hebt het gevoel dat je niet kunt voldoen aan de verwachtingen van de omgeving en krijgt hierdoor zelfs last van angst en paniekverschijnselen. Het leven met ADD houdt in dat je moet leven met veel gedachten, Innovatieve gedachten, gebaseerd op logica, empathie en een breed inzicht in mens en natuur. We doen de dingen alleen net even iets anders dan de niet ADDer dat zou doen.

Voor vooruitgang in het algemeen is het “out of the box denken”vaak hard nodig. Hier zijn mensen met ADD erg goed in. Niet voor niets hadden een groot aantal historische uitvinders en entertainers ADD en het is bijna logisch dat je met veel gedachten wat chaotisch bent. Vergeetachtigheid en problemen, om bij de les te blijven, zijn hier ook een gevolg van. Bij grote interesse voor een taak of hobby, vormt dit meestal geen enkel probleem. Hierdoor loopt je het risico te worden gezien als ongedisciplineerd of lui. De meeste ADDers zijn echter intelligenter dan hun schoolresultaten doen geloven. Ze zijn visueel ingesteld en meer praktijkgericht. Het leren uit een boek vraagt veel concentratie.

Aan de bekendheid van ADD moet in Nederland nog veel worden gedaan. Stichting ADD Nederland is de enige organisatie in Nederland die aandacht heeft voor deze doelgroep. De jonge Stichting ontvangt veel waardering maar nog geen subsidies. Wij zijn geheel afhankelijk van giften. Deze giften blijven uit omdat dyslexie en/of dyscalculie vaak onderdeel uit maken van de diagnose ADD. Veel mensen met ADD hebben een laag inkomen of schulden. Voor een management positie, met veel papier- en formulierwerk komt de ADDer vaak niet in aanmerking. De Stichting heeft dus nauwelijks middelen, om deze enorme taak het hoofd te bieden.

Mocht u met uw bedrijf interesse hebben in het sponsoren van onze missie, kijk dan even op de website van Stichting ADD op www.sadd.nl

Karin Windt
Stichting ADD Nederland
www.sadd.nl
www.add-dag.nl

Home