Stichting ADD Nederland

 

 

Angélique Gruijs – Benning: "Ik wil door de combinatie van gerichte studies en de ervaring als moeder van een ADD kind, coaching op maat geven"

Mijn doel is, meer bekendheid te geven aan ADD, de knelpunten te signaleren, maar juist de mogelijkheden die er volop zijn samen te ontdekken en in te zetten, waardoor de ADD client op zijn geheel eigen wijze kan participeren in de maatschappij.

Om u de zekerheid te geven of ik voldoende gekwalificeerd ben, geef ik bij deze een verkort CV.

Ik ben moeder van een bijna 16 jarige ADD dochter. Wij als ouders, hebben de keuze gemaakt om Flore geen medicatie therapie te geven, omdat ze daar flink op reageerde. Dat betekende voor ons gezin een omslag in leefcultuur, van iets wanordelijks, naar rust, reinheid en regelmaat. Op haar lagere school werd zij ingeschat als LWOO of Mythyl leerling. Ons werd voorgeschoteld dat zij met een busje naar school zou moeten, er waren geen andere opties. Als ouders wisten wij, er zit meer in dan er gezien wordt en hebben ons ten volle ingezet om haar kwaliteiten naar boven te halen. Flore zit nu in het 3e jaar van het VMBO-T en is van een faalangstig kind opgebloeid naar een vrolijke adolescent.
Ik kan vanuit mijn ervaring kinderen, volwassenen, maar ook partners en familieleden coachen.

- Ik ben verpleegkundige en heb in dit vakgebied 25 jaar ervaring, tevens ben ik hoofd geweest in een verpleeghuis en heb als verpleegkundig specialist eigen spreekuren gedraaid.

- Ik ben op dit moment docent en mentor op een MBO school. Ik ben ADHD(A)/ADD specialist binnen het kernteam. Ik begeleid ADD deelnemers en stel plannen van aanpak op voor school en het werkveld ( verzorging&verpleging) zodat de deelnemer op de juiste wijze gecoacht wordt door de aldaar werkende begeleiding.
Bij verdenking van ADD krijg ik deelnemers op gesprek en regel aanvragen voor het stellen van de diagnose ADD.
Ik zit aan bij de gesprekken met het ZAT (zorg advies team) om een duidelijk beeld te schetsen van de deelnemer met de beperkingen, maar vooral mogelijkheden.

- Ik heb de opleiding counseling en coaching eerste niveau afgerond en studeer door met als specialisatie jeugd-, gezin-, en schoolcounseling. Daarbij heb ik gestudeerd voor de specialisatie ADHD(A)/ADD coach.

- Ik heb sinds 1 maart een praktijk in counseling en coaching, waarin één van mijn specialisaties de ADHD(A)/ADD coaching / counseling. Een onderdeel van deze coaching is het afleggen van huisbezoeken, om zo knelpunten te ontdekken in het gezinsleven, maar ook leefomgeving van de client,met als beoogt doel, het doorbreken van de negatieve homeostase.

Deze zomer ga ik mij richten op het leggen van contacten met huisartsen in de Zaanstreek om deze laagdrempelige wijze van coachen meer bekendheid te geven. Immers vele clienten worden of niet serieus genomen, komen in het verkeerde circuit terecht of krijgen te maken met de lange wachtlijsten bij diverse instellingen.

- De registratie bij het NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) is in gang gezet, waarbij ik voldoe aan de gestelde kwaliteitscriteria.

Mijn doel is, meer bekendheid te geven aan ADD, de knelpunten te signaleren, maar juist de mogelijkheden die er volop zijn samen te ontdekken en in te zetten, waardoor de ADD client op zijn geheel eigen wijze kan participeren in de maatschappij.

Ik hoop dat bovenstaande u voldoende aanleiding geeft om mijn gegevens op uw site te willen vermelden.

Met vriendelijke groet,

Angélique Gruijs – Benning

Praktijk Domineestuin
Coaching - Counseling - Training
ADHD(A)/ADD coach
info@praktijkdomineestuin.nl
06-43412404