ADD mensen zijn net als Superman: Toppers (in vermomming)

Dr. Frank G. Lawlis (bekend van de Dr. Phil show voor Stichting ADD Nederland

Bij het doornemen van de feedback op mijn boek “The ADD Answer” (welke ik zeer op prijs stel) sta ik nog altijd verbaasd door het voortdurende stigma op hen die gediagnosticeerd zijn met deze stoornis. Het label is geassocieerd geraakt met slecht gedrag en wordt zelfs gezien als een aandoening. Ik wil graag zeggen, dat hoewel ADD een écht probleem is met hersendisfunctie, het geen tekortkoming betreft en wel eens de aanleiding kan zijn van uniek talent, zoals in de film Superman.

Zoals de meeste mensen zich realiseren, is ADD gewoonlijk gediagnosticeerd door problemen gerelateerd tot concentratie en focus, snel afgeleid zijn en disorganisatie.
Het punt dat ik wil maken is dat alle mensen deze problemen met concentratie en focus meerdere malen in hun leven wel eens hebben ervaren, op zo’n wijze dat u tijdens deze situatie, op basis van deze simpele criteria, gediagnosticeerd zou kunnen worden met ADD. We staan onder stress door werk, het kopen van kerstcadeautjes, komen te laat, onze relaties, verdriet etc. In mijn studententijd, kwam mijn vader te overlijden. Ik was zo kapot van verdriet dat ik alleen met Gods gratie, dankzij de voorzitter van de chemieafdeling en door heel, heel veel geluk ontsnapt ben aan de mogelijkheid om van school getrapt worden.

Door de resultaten in mijn kliniek, die overeenkomen met de andere klinieken waar ik geconsulteerd heb, blijkt ADD in 67% van de gevallen te zijn misgediagnosticeerd, waarschijnlijk door de slechte accuraatheid van deze symptomen. Bij tenminste 99% van alle gevallen lijden mijn patiënten zoveel aan angst dat dit duidelijk een enorme factor is geworden in de problemen gerelateerd tot ADD. Zelfs als ze gediagnosticeerd zijn met de correcte hersenmechanisme van ADD, wordt angst vaak een nog groter probleem dan de ADD zelf.

De kritieke smoking gun van de diagnose ADD is de vertraging van activiteit in de voorste hersenkwabben. Deze gebieden worden gezien als onze executieve functies, wat het logisch maakt dat als je daar problemen hebt, je snel afgeleid bent en chaotisch.
Om deze diagnostische beweringen te valideren; “als gebieden gestimuleerd worden met medicijnen of andere methoden zoals muzikale ritme en drum geluiden, vertoont de persoon direct verbeterde resultaten in prestatie”.
De typische frequentie van het ADD brein, wordt vaak gelabeld als de “theta frequenties”.
Ik weet niet zeker of je het kunt geloven maar de frequentie van creativiteit zit ook in het theta gebied. Soms moeten zakenmensen aan uiteenlopende activiteiten deelnemen om het “outside the box” denken onder de knie te krijgen. Dat zijn de mensen die ook regelmatig hun brein in deze creatieve range brengen.

Thomas Edison had eigen methoden om zijn brein in deze range te brengen voor de ontwikkeling van zijn uitvindingen. In feite kunnen de meeste, zo niet alle, van onze grote uitvinders waarschijnlijk worden geclassificeerd als ADD, op zijn minst om hun academische gedragingen. De meeste zijn gezakt of van school getrapt, zoals Albert Einstein. Het is mijn veronderstelling dat ondanks dat de hersendynamica, geassocieerd met ADD, moet worden gemanaged voor meer efficiëntie in school en werk. dat deze hersenen niet moeten worden gelabeld als een negatieve eigenschap of kwaadaardige aanvulling, maar zouden moeten worden gekoesterd. Aangezien ik zeer duidelijk zelf ADDer ben, waardeer ik wel mijn capaciteiten om mijn creativiteit te kunnen gebruiken. Ze behoren tot mijn grootste bronnen van geluk. Maar voordat ik concludeer dat mensen met ADD, zich zelf als mensen moeten zien die geen hulp nodig hebben, het ware objectief is om hun ADD talenten niet weg te vagen maar controle toe te voegen voor uitbreiding van capaciteiten. Net als de zakenmensen die zich creativiteit eigen trachten te maken, door hun hersen frequenties te verlagen. Iemand met ADD moet leren om zijn of haar hersen frequenties te verhogen en zich administratieve capaciteiten eigen maken.

Het is als bij het autorijden, waarbij je handmatig moet leren schakelen en de werking van de versnellingsbak moet leren gebruiken voor het beste resultaat. Je gebruikt de lage versnelling om het vermogen te verhogen en snelheid te verminderen en een hoge versnelling om snelheid te laten toenemen maar tegelijk het vermogen te verlagen. ADD is geen pleidooi dat je hoeft te limiteren, het kan een grote bron zijn van creativiteit en wijsheid. Het is geen stigma van een verliezer maar kan juist een bron zijn van toegevoegde waarde, wanneer gebruikt voor de juiste doeleinden. Het is voor ons allemaal de uitdaging om onze potenties te vergroten. Het goede nieuws is dat we prachtige dingen kunnen doen met ons brein. De innerverbonden zenuw connecties kunnen veranderen in minuten, wat de toekomst hoopvol maakt voor ons allen met hersen uitdagingen. Door onze talenten te verbreden kunnen we beter worden dan gemiddeld en excelleren, door deze extra creatieve eigenschappen.
Net als Superman, moeten we leren om onder controle te krijgen wat we hebben en groeien in wat we kunnen zijn.

Prettige Kerstdagen en een gelukkig 2007!

Dr. Frank Lawlis

www.theaddanswer.com

www.drphil.com