Test jezelf op ADD volgens de DSM criteria 2008

DSM criteria voor het overwegend onoplettend type (ADD)

Test jezelf op ADD volgens de DSM criteria 2008

1. Ik slaag er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maak achteloos fouten.
a) Nee
b) Ja

2. Ik heb vaak moeite de aandacht langdurig bij een taak, activiteit of spel te houden.
a) Nee
b) Ja

3. Ik Lijk soms niet te luisteren als mensen mij aanspreken / met mij in gesprek zijn. (of ik doe maar alsof ik luister)
a) Nee
b) Ja

4. Ik volg aanwijzingen vaak niet op en slaag er slecht in om schoolwerk, karweitjes of opdrachten volledig af te maken.
a) Nee
b) Ja

5. Ik heb soms moeite met het plannen en/of organiseren van taken en activiteiten. (agenda bijhouden)
a) Nee
b) Ja

6. Taken die een langdurige geestelijke inspanning vereisen.ga ik liever uit de weg. (bijvoorbeeld leren/studeren)
a) Nee
b) Ja

7. Ik raak vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden. (bijvoorbeeld sleutels)
a) Nee
b) Ja

8. Ik ben snel afgeleid door uitwendige prikkels. (licht, geur, kleur, geluid etc.)
a) Nee
b) Ja

9. Ik ben vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden / afspraken / activiteiten. (Ik kom vaak te laat)
a) Nee
b) Ja

Klik eerst op Home voordat je de test opnieuw doet!