Stichting ADD Nederland

 

 

Wat is Neurofeedback

Wetenschap

Neurofeedback is een op wetenschap gebaseerde methode om verstoringen in de hersenaktiviteit te normaliseren. Met name naar de effekten van neurofeedback op AD(H)D is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan.

De hersenen wordt door de neurofeedbacktraining weer geleerd bepaalde frequenties wel of niet te laten zien wanneer nodig. Positieve feedback wordt gegeven op gewenste hersenactiviteit. Op deze manier leren de hersenen beter funktioneren.

Wij stellen verstoringen in de hersenen zoals bij AD(H)D vast tijdens het OEEG onderzoek. Voorafgaand aan de neurofeedback behandeling wordt een Qeeg onderzoek afgenomen. Dat vindt plaats in gespecialiseerde laboratoria en duurt ongeveer 1,5 uur. In een uitgebreid assessment wordt het EEG met 25 kanalen opgenomen. Tijdens het onderzoek worden er verschillende tests - bijvoorbeeld meten van reaktietijd- gedaan met een computer. Daarnaast wordt een een neuropsychologisch onderzoek gedaan. Dat is niet vervelend of pijnlijk. Alle verzamelde data wordt vergeleken met een database van gezonde proefpersonen. De resultaten worden in een rapport verzameld en aan de hand hiervan wordt een behandelprotocol opgesteld.

Hersengolven

Hersengolf patronen die vooral voorkomen bij: ADHD, Dyslexie, PDD-NOS, NLD, Epilepsie en te zien zijn in een EEG zijn:

Onregelmatige en onrustige delta golven (0-2hz ; het onbewust zijn ) is een indicator voor fysieke problemen zoals pijn en vermoeidheid.

Lage theta golven (3-5hz) zijn de hersengolven van het onderbewustzijn (opslagplaats voor herinneringen en emoties), bij veel activiteit op het EEG zien we dat de persoon er niet helemaal bij is en regelmatig afdwaalt of dagdroomt en niet kan nadenken of zich kan concentreren. De persoon handelt eigenlijk vrijwel constant vanuit het onderbewuste zonder daarbij eerst na te denken.

Onregelmatige en onrustige alpha hersengolven zichtbaar op het EEG- met name als de ogen geopend zijn -hebben een verminderd alert functioneren tot gevolg.

Hersengolven bij AD(H)D

Bij ADD zien we tijdens het EEG dat op het moment dat er in een bepaald hersengebied versnelling van hersenaktiviteit plaats zou moeten vinden( om op te letten) er juist vertraging van de aktiviteit plaats vindt. Wij zien dan een toename van de alpha aktiviteit of alphapieken. HET OP LETTEN LUKT DAN DUS NIET.

Wij onderscheiden ook verschillende typen en subtypen ADD/ADHD.

Tijdens het (Q)EEG zien we naast veel alpha aktiviteit ook wel veel theta aktivitiet ( dromerig, REMslaap) als er betagolven (aandacht) zouden moeten zijn: hierdoor kan een persoon niet goed bij de les blijven, handelt eerst zonder na te denken vanuit een onderbewuste.

De neurofeedbacktraining is altijd afgestemd op de specifieke klachten die gemeten zijn tijdens het QEEG, en de persoon en is dus altijd maatwerk.

Neurofeedback trainen in de praktijk

In de praktijk: aan de hand van het behandelprotocol krijgt de cliënt elektrodes op het hoofd en neemt plaats voor een beeldscherm. De cliënt moet proberen met zijn hersenactiviteit het beeld te beïnvloeden. Dit kan gaan om het laten lopen van een film of het maken van een neuropuzzel. Er ontstaat een proces van conditionering en hierdoor zal geleidelijk vermindering van ADHD-symptomen plaatsvinden. Er zijn ongeveer 20 -30 behandelingen nodig. De eerste verbetereing is merkbaar na 5-10 behandelingen. In het begin vinden de behandelingen 2-3 x per week plaats, daarna 1 x per week. Om de bereikte verbetering vast te houden worden de behandelingen langzaam afgebouwd.

Zowel kinderen als volwassen vinden de training vaak erg leuk.

Resultaten

Door de neurofeedbacktraining wordt ook de samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft verbeterd en samen levert dit op:

· meer rust in het hoofd

· meer (over)zicht op de wereld

· betere integratie verstand en gevoel

· betere leerprestaties

· beter slapen

· afname van faalangst

· afname van bedplassen

Aandoeningen zoals ADHD (maar ook epilepsie, depressie en slaapstoornissen) kunnen worden behandeld zonder medicatie. Als er al medicijnen worden gebruikt dan kunnen deze- in overleg met de behandelend arts- vaak worden afgebouwd of beëindigd. Door de neurofeedbacktraining zien we in de praktijk een afname van symptomen en verbetering op gedragsniveau. Ook de omgeving en de school merkt de resultaten.

Door neuro0feedback komen mensen met ADD terug in het hier en nu zodat er meer alert en adequaat gereageerd kan worden. De effekten zijn te zien in de leerprestaties en te volgen en te beoordelen via het LeerlingVolgSysteem.

Binnen de praktijk worden de effekten gemeten en gemonitored aan de hand van diverse checklijsten.

Het belangrijkste is wat de client zelf ervaart aan verbetering in het dagelijkse leven!

Michael heeft op 18 oktober 2006 zijn rijbewijs gehaald!

Michael heeft ADD is 19 jaar en was al een paar x gezakt ( we vertellen niet hoe vaak) maar heeft na 10 neurofeedbacksessies - en door goed te rijden - zijn rijbewijs gehaald. Goed gedaan, gefeliciteerd en dat mag iedereen weten..!

In onze praktijk wordt aan de cliënten verder adviezen gegeven mbt struktureren, voeding, medicijngebruik dmv onze adviesbrief bij AD(H)D.

Via de AD(H)D coaching leren we inzichten en verbeteringen toe te passen en ondersteunen we ouders en partners .

Vergoeding

Vergoeding van de behandelingen zijn mogelijk via de aanvullende verzekering van zorgverzekeraars, via UWV bij reintegratie, via PGB ( adhd coaching) via werkgever ( bij problemen of ziekte op het werk).

Er zijn grote verschillen in de tarieven van de behandelingen va. 75 euro tot 130 euro per 45 minuten!

Er zijn inmiddels in iedere provincie in Nederland neurofeedbackpraktijken. Sommigen werken via de chaostheorie zonder Qeeg, sommigen via assumptions( geen QEEG maar vragenlijsten) anderen volgens de klassieke Qeeg based methode ( zie boven), weer anderen in combinatie met alternatieve therapieën. De praktijken zijn via zoekmachines goed te vinden op internet. Cliënten kunnen dan zelf vergelijken. Meestal is het mogelijk om telefonisch vrijblijvend informatie in te winnen of een intakegesprek te hebben voordat de beslissing wordt genomen of neurofeedback in het individuele geval de beste oplossing is.

Trudi Hendriks

Neurofeedbackherapeut/coach( Lid NVPA)

Neurocoachinggelderland

www.neurocoachingelderland.nl